6. Aprēķinu uzdevumi

Programmas prasībai:
  • aprēķina reakcijas produkta masu vai tilpumu, ja dota izejvielas masa vai tilpums un piemaisījumu masas daļa izejvielā
sagatavots uzdevumu komplekts reakcijas produktu masas vai tilpuma aprēķināšanai, kas ietver 9 uzdevumus par tautsaimniecībā bieži izmantotiem savienojumiem.