3. Metālu fizikālās īpašības

Metālu fizikālās īpašības (kopā ar ķīmiskajām īpašībām) ir to izmantošanas pamatā.

Metāli atšķirībā no nemetāliem vada elektrisko strāvu, ir plastiski, kaļami un velmējami. Kompaktā veidā tiem raksturīgs metālisks spīdums, lielākā daļa no tiem tīrā veidā ir sudrabainā krāsā. Metāli var būt diamagnētiņi, paramagnētiķi un feromagnētiķi.

Metālu svarīgākās fizikālās fizikālās īpašības ir to blīvums, kušanas un vārīšanās temperatūra.

Atbilstoši programmas prasībai
  • prognozē metālu un to sakausējumu izmantošanu tehnikā un ikdienas dzīvē, izmantojot informāciju par to īpašībām
sagatavotais informatīvais materiāls metālu fizikālās īpašības sniedz informāciju par svarīgāko metālu kušanas un vārīšanās temperatūrām, kā arī to blīvumu.