Metāli

J. Švirksts. Metāli

2. Metālu iegūšana

Zināšanas par metālu iegūšanu ir svarīgas tāpēc, ka uz tām balstās visdažādāko metālu iegūšanas tehnoloģijas, kuri nepieciešami tautsaimniecībā.

Atbilstoši programmas prasībai:
  • izprot dažādu reducētāju izmantošanu metālu iegūšanā un ar ķīmisko reakciju vienādojumiem apraksta metālu reducēšanu no to savienojumiem
sagatavoti vairāki demonstrējumu apraksti un audzēkņu darba lapas.
Demonstrējums hroma iegūšana alumotermijas ceļā un atbilstošā audzēkņa darba lapa ļauj audzēkņiem iepazīties ar metālu reducēšanu no to savienojumiem ar aktīvākiem metāliem.

Demonstrējums svina oksīdu reducēšana un atbilstošā audzēkņa darba lapa parāda ūdeņraža kā reducētāja izmantošanas iespējas metālu iegūšanā. Metalurģijā ūdeņradis ir neaizstājams reducētājs molibdēna un volframa iegūšanā no to trioksīdiem MoO3 un WO3. Moliddēnu un volframu izmanto augstvērtīgu tēraudu izgatavošanā. No volframa izgatavo arī kvēlspuldžu kvēldiegus, jo tam ir ļoti augsta kušanas temperatūra.

Sagatavotais uzdevumu komplekts metālu iegūšana var tikt izmantots gan audzēkņu zināšanu nostiprināšanai par metālu iegūšanu klasē un mājās, gan arī zināšanu kontrolei.