6. Nemetālu izmantošana

Atbilstoši programmas prasībai audzēkņi:
  • prognozē nemetālu izmantošanas iespējas dažādās tautsaimniecības nozarēs, izmantojot informāciju par to īpašībām
Šim nolūkam skolotājs var izmantot sagatavoto prezentācijas materiālu nemetālu izmantošana tautsaimniecībā.

Sagatavotais informatīvais materiāls ūdeņradis, tā savienojumi un īpašības ir paredzēts skolotājam un satur ļoti plašu materiālu klāstu par ūdeņradi, tā savienojumiem, to iegūšanu un izmantošanu.