5. Aprēķinu uzdevumi

Atbilstoši programmas prasībai mācību priekšmeta satura apguvei audzēkņi:
  • aprēķina gāzveida vielu tilpumu pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem, ja reaģē un rodas gāzveida vielas (Gē Lisaka likums jeb vienkāršo skaitļu likums)
Šim nolūkam skolotājs var izmantot sagatavoto uzdevumu komplektu par gāzveida vielu tilpumu aprēķināšanu, kurš satur 8 uzdevumus. Tiem ir dažāda sarežģītības pakāpe un tie paredzēti gan risināšanai klasē, gan arī kā mājas darbi.