4. Nemetālu ķīmiskās īpašības

4.1. Nemetālu reakcijas ar metāliem

Visi nemetāli, izņemot cēlgāzes, reaģē ar metāliem. Daudzas no šīm reakcijām izmanto tautas samniecībā svarīgu vielu un materiālu ieguvei, piemēram, vienu no baltajiem pigmentiem cinka oksīdu ZnO iegūst, sadedzinot pulverveida cinku skābeklī:
2 Zn + O2 = 2 ZnO
Skābeklis reaģē ar gandrīz visiem metāliem, veidojot oksīdus:
Cu + O2 = 2 CuO
Skābekļa reakcijās ar metāliem izdalās ievērojams siltuma daudzums.
Tomēr daži visinertākie metāli, piemēram zelts un sudrabs ar skābekli tieši nereaģē.

Arī halogēni - fluors, hlors, broms un jods - reaģē ar lielāko daļu no metāliem:
2 Na + Cl2 = 2 NaCl
Šajās reakcijās iegūst halogēnūdeņražskābju sāļus fluorīdus, hlorīdus, bromīdus un jodīdus. Gandrīz visas šīs reakcijas ir eksotermiskas.

Ievērojami inertāks ir sērs - ar metāliem tas reaģē tikai sildot:
Zn + S = ZnS

Ļoti inerts istabas temperatūrā ir slāpeklis. kurš ar metāliem reaģē ļoti augstā temperatūrā, izņemot magniju un litiju, kuru reakcijas notiek ļoti viegli:
6 Li + 3 N2 = 2 Li3N