3. Nemetālu uzbūve, alotropija un fizikālās īpašības

Zināšanas par nemetālu uzbūvi ļauj saprast un progozēt dažādas to īpašības un iespējamo izmantošanu visdažādākajās tautsaimniecības jomās.

Par svarīgākajām nemetālu fizikālajām īpasībām uzskata to veidoto vienkāršo vielu kušanas un vārīšanās temperatūras, blīvumu, agregātstāvokli, trauslumu, tos nevar kalt vai velmēt, tie nav plastiski. Atšķirībā no metāliem nemetāli nevada elektrisko strāvu.

Nemetālu fizikālās īpašības mainās ļoti plašā diapazonā, piemēram hēlija kušanas temperatūra ir -272 0C, bet oglekļa +4300 0C.

Sagatavotais izdales materiāls Nemetālu blīvums, kušanas un vārīšanās temperatūras ļauj gūt ieskatu šo raksturlielumu daudzveidībā, kā arī prognozēt to izmantošanas iespējas.

Prezentācijas materiālu Nemetālu fizikālās īpašības var izmantot zināšanu nostiprināšanai.

Nemetālu fizikālo īpašību daudzveidības iemesls slēpjas to uzbūvē. Nemetālu veidotās cietvielas raksturojas ar:
Izveidoto prezentāciju Nemetālu uzbūve un alotropija var izmantot gan programmas prasības:
  • izskaidro nemetālu uzbūvi, fizikālās īpašības un izprot alotropijas parādību
apguvei, gan zināšanu nostiprināšanai.