2. Nemetālisko elementu izplatība dabā

Zināšanas par nemetālisko elemenu izplatību dabā ir svarīgas tāpēc, ka uz tām balstās šo elementu iegūšana gan brīvā veidā, gan dažādu savienojumu formā, kurus izmanto visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs.

Mācību priekšmeta programmas prasībai:
  • izmanto un vizualizē informāciju, lai salīdzinātu nemetālisko elementu izplatību dabā
ir izveidota prezentācija Nemetālisko elementu izplatība Zemes garozā.