Oksidēšanās - reducēšanās procesi (D.Samete)

Oksidēšanās - reducēšanās procesi

10. Pētnieciskais darbs. Lēnās oksidēšanās apstākļi

DL Lēnās oksidēšanās apstākļi


LĒNĀS OKSIDĒŠANĀS APSTĀKĻI

Patstāvīgs pētniecisks darbs

Darba izpildes laiks 3-4 nedēļas

Mērķis

Veidot izpratni par apstākļiem, kas ietekmē oksidēšanās procesus dabā – temperatūru, gaisa mitrumu, skābekļa piekļuvi.

Sasniedzamais rezultāts

  • Izvirza pētāmo problēmu un formulē hipotēzi par oksidēšanās procesu veicinošiem apstākļiem.
  • Plāno darba gaitu eksperimenta veikšanai.
  • Veic un pieraksta novērojumus, analizē rezultātus, izdara secinājumus.
  • Iepazīstina ar sava eksperimenta rezultātiem citus audzēkņus.

Šis darbs tiek piedāvāts kā patstāvīgi mājās veicams pētnieciskais darbs. Situācijas aprakstā piedāvāti vairāki materiāli, kurus izvēlas vai nu paši audzēkņi vai skolotājs, atbilstoši audzēkņiem apgūstamajai profesijai. Audzēkņi izvēlas paraugu (piem., divu dažādu ražotāju pienu vai sudraba un niķeļa izstrādājumu, vai veikalā pirktu un dārzā audzētu ābolu, vai dzelzs nagla un tērauda skrūve), novieto šos paraugus attiecīgos apstākļos un veic novērojumus, reģistrējot laiku, kad parādās pirmās oksidēšanās pazīmes. Audzēkņus nepieciešams brīdināt, ka ar dažām sadzīves lietām reakcija sāksies ātri (jau pēc dažām stundām), bet citām var būt jāgaida vairākas nedēļas.

Darbu iespējams vienkāršot, izvēloties tikai vienu paraugu.


Pētāmās problēmas piemērs

Kādi apstākļi ietekmē lēnās oksidēšanās norisi?


Darba uzdevuma piemērs

  • Izvēlies divu dažādu ražotāju (pārtikas produktiem) vai materiālu (metāliem, augiem, augļiem) paraugus un veic novērojumus par lēnās oksidēšanās pazīmju parādīšanās laiku (stundās), turot šos paraugus dažādos apstākļos.

  • Reģistrē datus.

  • Izvērtē rezultātus un izdari secinājumus.


Hipotēzes piemērs

Ja metāls atradīsies vēsā un mitrā vietā, korozija būs novērojama ātrāk nekā tad, ja tas atradīsies siltā un sausā vietā.


Darba gaita

Atkarībā no audzēkņu pētnieciskā darba prasmēm, darba gaitu audzēkņi var plānot patstāvīgi vai kopā ar skolotāju. Ja plāno kopā, skolotājs paskaidro, ka darba gaita ir jāplāno pa soļiem – ko darīt vispirms, ko pēc tam. Darba gaitas soļi ir jānumurē, formulējumam jābūt skaidram un saprotamam, lai strādājot pēc apraksta, būtu skaidrs, kas jādara. Jābūt norādītam, ko dara, kādu trauku vai piederumu lieto, kādos apstākļos noris eksperiments.

Skolotājs pārbauda uzrakstīto darba gaitu, aicinot dažus audzēkņus to nolasīt. Kopīgi veic korekcijas un vienojas par veiksmīgāko variantu.


Darba gaitas piemērs

1. Izvēlos 6 dārzā plūktus, 6 veikalā pirktus Polijā ražotus ābolus.

2. Pa vienam ābolam no katra veida novietoju 1. ledusskapī; 2. vēsā pieliekamajā; 3. uz palodzes saulē; 4. vannas istabā uz radiatora; 5. istabā uz galda; 6. istabā uz galda, katru iesaiņotu polietilēna maisiņā.

Datu reģistrēšana

Datu reģistrēšanu audzēkņi veic patstāvīgi, aizpildot piedāvāto vai pašu veidotu tabulu.

Rezultātu izvērtēšana, secinājumi

Rezultātu izvērtēšanu un secināšanu audzēkņi veic patstāvīgi, atbildot uz jautājumiem.


Prezentācija

Rezultātus audzēkņi prezentē visiem kursabiedriem pēc shēmas, par kuru vienojas pirms pētnieciskā darba sākšanas.