Oksidēšanās - reducēšanās procesi (D.Samete)

Oksidēšanās - reducēšanās procesi

8. Degšanas produkti

DL Sveces degšanas galaproduktu pierādīšana

PP Sveces degšanas galaproduktu pierādīšana


Demonstrējums

Sveces degšanas galaproduktu – CO2 un H2O pierādīšana

Audzēknim sasniedzamais rezultāts

Izpratīs vielu masas nezūdamību un secinās, ka ķīmiskajā reakcijā rodas jauni produkti, kurus var pierādīt ar specifiskām reakcijām.

Nepieciešamās vielas, iekārtas un piederumi

Svece, metāla karotīte vai koka klucītis, 2 vārglāzes, stikla plāksne, kaļķūdens.

Darba gaita

1. Vārglāzē ielej aptuveni 1 cm slānī kaļķūdeni.

2. Ievieto sveci, kas nostiprināta metāla karotītē vai uz maza koka klucīša.

3. Vārglāzi pārklāj ar stikla plāksni, lai svece turpinātu degt.

4. Pēc aptuveni 1 minūtes sveci izņem, vārglāzi pilnībā noslēdz ar plāksni un tās saturu saskalina.

5. Uz degošas sveces patur otrādi apgrieztu aukstu vārglāzi.

Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

· Kāda pārvērtība(fizikāla vai ķīmiska) notiek ar sveci?

· Kādas pazīmes liecina par to, ka notiek ķīmiska reakcija?

· Kāpēc bija nepieciešams vārglāzi pārklāt ar stikla plāksni?

· Kāpēc kaļķūdens kļuva duļķains?

· Kāda produkta rašanos novēroji otrajā eksperimentā?

Metodiskas piezīmes skolotājam

· Sveces degšana noder kā piemērs ķīmisko reakciju pazīmju atkārtošanai un padziļināšanai.

· Reaģējošās vielas izlietojas un pārvēršas par jaunām vielām – reakcijas produktiem ar citām īpašībām.

· Pēc reakcijas uzsākšanas, sveci aizdedzinot (īsas enerģijas pievadīšanas), tās gaitā visu laiku tiek izdalīts siltums un enerģija (enerģijas pārvēršanās).

· Atgādina audzēkņiem, ka dažas vielas var pierādīt ar specifiskām reakcijām(šajā gadījumā – kaļķūdens CO2 klātbūtnē saduļķojas).

· Kaļķūdenim (Ca(OH)2) jābūt svaigi pagatavotam.

· Vārglāzei ūdens pierādīšanai jābūt aukstai(pirms eksperimenta to var paturēt aukstā ūdenī un tad noslaucīt sausu), lai uz vārglāzes sienām novērotu svīdumu un ūdens uz tās sieniņām neizžūtu, kamēr skolēni to vēl nav pamanījuši

· Svecei sadegot, veidojas oglekļa dioksīds un ūdens. Pats par sevi saprotams, ka svece nav vienkārši ogleklis. Bet tās sastāvā jābūt vismaz vienam savienojumam, kas satur oglekli.

Šim eksperimentam der jebkura saimniecības veikalā nopērkama svece.