Oksidēšanās - reducēšanās procesi (D.Samete)

Oksidēšanās - reducēšanās procesi

7. Dzēšana

DL Droša degtspējīgu vielu dzēšana

PP Magnija "dzēšana" ar ūdeni


Demonstrējums

Uguns dzēšana ar ūdeni

Audzēknim sasniedzamais rezultāts

Izpratīs, ka degošas vielas dzēšanas paņēmiens jāizvēlas ņemot vērā vielas īpašības un degšanas apstākļus.

Nepieciešamās vielas, iekārtas un piederumi

Ugunsizturīgs lēzens trauks, strūklene, papīrs, koks.

Darba gaita

 1. Ugunsizturīgā traukā iekur mazu „ugunskuru”.
 2. Kad skaidri redzama liesma, ugunij no strūklenes uzsmidzina ūdeni un to nodzēš, no trauka neizspiežot visu skābekli.

Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

 • Kāpēc uguns apdzisa, kaut arī gaiss spēja piekļūt degošajai vietai?
 • Kādi drošības noteikumi jāievēro šajā eksperimentā?

Metodiskas piezīmes skolotājam

 • Eksperiments parāda, ka degošu vielu var nodzēst samazinot temperatūru (degšanas trīsstūra atkārtojums).
 • Ūdenim ir liela īpatnējā siltumietilpība. Pavisam nedaudz auksta ūdens īsā laikā spēj atdzesēt degošo vietu zem degošās vielas aizdegšanās temperatūras.
 • Ieteicams pārrunāt drošības noteikumus.


Demonstrējums

Degoša spirta dzēšana

Audzēknim sasniedzamais rezultāts

Izpratīs, ka degošas vielas dzēšanas paņēmiens jāizvēlas ņemot vērā vielas īpašības un degšanas apstākļus.

Nepieciešamās vielas, iekārtas un piederumi

Porcelāna bļodiņa, piemērots metāla vāciņš, ugunsdrošs paliktnis, tīģeļknaibles, spirts.

Darba gaita

 1. Porcelāna bļodiņā, kas novietota uz ugunsdroša paliktņa, ielej 5 ml spirta.
 2. Spirtu aizdedzina.
 3. Porcelāna bļodiņai uzliek piemērotu vāciņu un gaida 5 sekundes.
 4. Vāciņu noņem ar tīģeļknaiblēm.

Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

 • Kāpēc degošais spirts nodzisa?
 • Kāpēc degošo spirtu nedrīkstēja dzēst ar ūdeni?
 • Kādi drošības noteikumi jāievēro šajā eksperimentā?

Metodiskas piezīmes skolotājam

 • Eksperiments parāda, ka degošu vielu var nodzēst, pārtraucot skābekļa padevi (degšanas trīsstūra atkārtojums).
 • Degošu šķidrumu var nodzēst, uzklājot tam ugunsdrošu materiālu.
 • Iespējams demonstrēt arī citus paņēmienus, kā novērst skābekļa piekļuvi degošai vielai. Kas jādara, ja deg cilvēka apģērbs? Kādas ir iespējas apsegt iztecējušu degošu šķidrumu?
 • Ja nepieciešams, var pārrunāt degošas vielas dzēšanas paņēmiena atkarību no vielas blīvuma.
 • Ieteicams pārrunāt drošības noteikumus.
 • Spirta vietā var izmantot saimniecības preču veikalā iegādājamu degšķidrumu.

Demonstrējums

Degoša magnija „dzēšana” ar ūdeni

Audzēknim sasniedzamais rezultāts

Izpratīs, ka ne visas degošas vielas var nodzēst ar ūdeni.

Nepieciešamās vielas, iekārtas un piederumi

Ugunsdrošs paliktnis, trijkājis vai statīvs ar keramisku sietu, ūdens smidzinātājs (no logu vai vannas tīrīšanas līdzekļa), magnija zīmuļu asinātājs vai magnija skaidiņas, spirta lampiņa.

Darba gaita

 1. Uz ugunsdroša paliktņa novieto trijkāji vai statīvu ar keramisku sietu un uz tā – magnija zīmuļu asinātāju vai magnija skaidiņas.
 2. Asinātāju vai magnija skaidiņas karsē spirta lampiņas liesmā, līdz tas sāk degt ar spožu liesmu.
 3. Liesmu mēģina nodzēst, no aptuveni 30 cm attāluma ar smidzinātāju uzsmidzinot liesmai sīkus ūdens pilieniņus.
 4. Pēc 10-15 s degošā metāla apsmidzināšanu ar ūdeni var atkārtot.

Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

 • Kāpēc degošais magnijs nenodzisa?
 • Kāpēc degošo magniju nedrīkstēja dzēst ar ūdeni?
 • Kādi drošības noteikumi jāievēro šajā eksperimentā?

Metodiskas piezīmes skolotājam

 • Ūdens nav izmantojams degošu metālu dzēšanai.
 • Nekādā gadījumā nedzēst ar laboratorijas strūkleni!!! Tas var būt bīstami!
 • Eksperiments noder, lai rosinātu audzēkņu interesi un parāda, ka ne vienmēr degošu vielu var nodzēst ar ūdeni.
 • Pēc degošā magnija apsmidzināšanas ar ūdeni, tas sāk degt vēl straujāk, ar smailu liesmu. Audzēkņi novērojumu rezultātā izsaka domu, ka notiekošais varētu liecināt par degošas gāzes rašanos.
 • Pēc 5 s atjaunojas iepriekšējais liesmas izskats. Liesmu ar ūdeni apsmidzinot atkārtoti, atkal novēro smailas liesmas rašanos.
 • Karsējot magniju, tas vispirms mēģenē reaģē ar gaisa skābekli. Ūdens tvaikiem nonākot saskarē ar degošu metālu, norisinās reakcija un veidojas magnija oksīds un ūdeņradis, kas aizdegas.
 • Audzēkņi var uzrakstīt reakcijas vienādojumu „magnijs + ūdens → magnija oksīds + ūdeņradis
 • Ieteicams pārrunāt drošības noteikumus.
 • No magnija gatavotu zīmuļu asināmo (firma KUM), var iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās, magnija skaidiņas veikalos nav nopērkamas.