Oksidēšanās - reducēšanās procesi (D.Samete)

Oksidēšanās - reducēšanās procesi

5. Degšanas nosacījumi

DL audzēknim

Demonstrējums

Sveču degšana dažāda lieluma traukos

Audzēknim sasniedzamais rezultāts

Izpratīs, ka degšanas reakcijās svarīga nozīme ir skābeklim.

Nepieciešamās vielas, iekārtas un piederumi

2 dažāda lieluma vārglāzes (piemēram, 250 ml un 600 ml), 2 sveces.

Darba gaita

Abas sveces aizdedzina un uz tām uzliek vārglāzes.


Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

· Kas ir degšana?

· Kāpēc svece mazajā vārglāzē nodzisa ātrāk?


Metodiskas piezīmes skolotājam

· Šis eksperiments noder kā piemērs degšanas nosacījumu (degšanas trīsstūris) atkārtošanai.

· Ja gaisa skābekļa saturs vārglāzē kļūst mazāks (to patērē svece degšanas procesā) par noteiktu robežvērtību, sveces liesma nodziest.

· Pirms eksperimenta atkārtošanas vārglāzes ir jāizvēdina.

· No profesionālā viedokļa nebūtu pareizi teikt, ka sveces nodzišanas brīdī vārglāzē ir iztērēts viss skābeklis. Tā saturs samazinās tikai no 20% līdz 16%! Tas ir iemesls, kāpēc šādā veidā ar Millera kupolu nav iespējams noteikt skābekļa saturu gaisā. Kaut arī it kā iegūst pareizu rezultātu – skābekļa saturs gaisā tiek uzrādīts aptuveni 20%, tas skaidrojams vairāk ar termiskiem un šķīšanas efektiem nekā ar patieso skābekļa patēriņu. Šim eksperimentam derīgas ir jebkuras saimniecības preču veikalā nopērkamās sveces.


Demonstrējums

Ūdens uzkarsēšana papīra glāzē

Audzēknim sasniedzamais rezultāts

Nostiprinās zināšanas par vielu aizdegšanās nosacījumiem, veidos prasmes reģistrēt novērojumus.

Nepieciešamās vielas, iekārtas un piederumi

Svece, papīra tūta(A4, 80g/m2), ūdens, termometrs(līdz 100 °C), hronometrs, laboratorijas statīvs.

Darba gaita

1. Saloka kvadrātveida lapu, kā parādīts pielikumā.

2. Līdz trešdaļai piepilda tūtu ar ūdeni un ievieto termometru.

3. Papīra “glāzi” tur virs degošas sveces.


Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

· Kāpēc papīrs neaizdegās sveces liesmā?

· Kā šo eksperimentā novēroto īpašību varētu izmantot praktiskajā dzīvē?


Metodiskas piezīmes skolotājam

  • Eksperiments parāda, ka vielas degšanai nepieciešami visi trīs degšanas trīsstūra nosacījumi(viela, temperatūra, skābeklis).
  • Papīru dzesē ūdens, un tāpēc tas nesasniedz aizdegšanās temperatūru (degšanas trīsstūra atkārtojums).
  • Termometru ieteicams iestiprināt statīvā stacionāri.
  • Kā alternatīvu locītajai papīra tūtai var izmantot Muffin papīra cepšanas formas.
  • Pievērst audzēkņu uzmanību tam, ka ūdens papīra traukā uzsilst, bet papīrs nedeg.