Oksidēšanās - reducēšanās procesi (D.Samete)

Oksidēšanās - reducēšanās procesi

4. Skābekļa iegūšana

Demonstrējums

Skābekļa iegūšana no sausa oksidējošā tīrīšanas līdzekļa


Audzēknim sasniedzamais rezultāts

Zinās, kā iegūst skābekli, ievērojot drošas darba metodes, un izpratīs, ka skābekli var iegūt no dažādām skābekli saturošām vielām.

Nepieciešamās vielas, iekārtas un piederumi

Mēģene (18x180 mm), mēģeņu turētājs, koka skaliņš, sijāts oksidējošais tīrīšanas līdzeklis (piem., veļas pulveris, kas satur skābekli), spirta lampiņa.

Darba gaita

1. Mēģenē ieber aptuveni 1 cm slāni sijātu oksidējošo tīrītāju.

2. Mēģeni karsē spirta lampiņas liesmā, tās galā turot kvēlojošu skaliņu.

3. Nopūt skaliņu un atkārto eksperimentu vairākas reizes palielinot un samazinot karsēšanas intensitāti.

Jautājumi audzēkņu izpratnes pārbaudei

· Kā pierāda skābekli?

· Kāpēc aizdegās kvēlojošais skaliņš?

· Kas notika, kad vielu karsēja straujāk? Kāpēc?

· Kādi drošības noteikumi jāievēro šajā eksperimentā?

Metodiskas piezīmes skolotājam

· Šis eksperiments noder kā apliecinājums tam, ka ķīmiskās reakcijas notiek ne tikai laboratorijā un skābekli var iegūt no jebkuras to saturošas vielas.

· Karsēšanas stiprums ietekmē gan gāzes veidošanās ātrumu, gan arī tās sastāvu. Jo straujāk karsē, jo straujāk izdalās gāze, taču lielāks ir arī oglekļa dioksīda saturs gāzu maisījumā. Ja izmanto sijāto tīrīšanas līdzekli, arī strauji karsējot, gāzu maisījumā tomēr ir vairāk nekā 90% skābekļa.

· Tā ir iespējams noskaidrot, vai degšanas reakcijas tīrā skābeklī norisinās citādi/straujāk nekā gaisā(gaisā kvēlojošs skaliņš skābeklī aizdegas).

Eksperimentos vēlams izmantot tikai izsijātus oksidējošos tīrītājus, piem., traipu tīrītāju „Vanish stain” vai veļas pulveri „Ariel complete 7”, kas nopērkami jebkurā saimniecības preču veikalā vai lielveikalā.