Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

4.10. „Cenas griestu” noteikšanas ietekme uz patērētāja un ražotāja ieguvumu

4.10.