Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

4.9. Subsīdiju ietekme uz tirgus līdzsvara stāvokli

4.9.