Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

4.6. Pārmaiņas tirgus līdzsvarā, ja nodokļu maksātājs ir pircējs

4.6.