Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

4.5. Pārmaiņas tirgus līdzsvarā, ja nodokļu maksātājs ir pārdevējs

4.5.