Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

4.4. Piedāvājuma ārpuscenas faktoru ietekme uz tirgus līdzsvaru

4.4.