Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

Tirgus līdzsvars. Loģiskās shēmas.

4.3. Pieprasījuma ārpuscenas faktoru ietekme uz tirgus līdzsvaru

4.3.