4.1. Tirgus līdzsvara vispārīgs raksturojums

4.1.