7. Administrēšana un uzturēšana

Ielogojoties MOODLE sistēmā ar administratora tiesībām, kreisajā pusē redzams administrēšanas rīku panelis "Site Administration", kura lietojums ir intuitīvs un pašsaprotams (skat. 3. att.).

Moodle administrēšanas panelis
3. att. MOODLE administrēšanas panelis "Site Administration".

1. Izskata maiņa

MOODLE izskatu var nomainīt, mainot tēmu Moodle sākumlapa/ Site Administration/ Appearance/ Themes/ Theme Selector , skat. 4. att.

Tēmas maiņa
4. att. Tēmas maiņa.

MOODLE tēmas var atrast izstrādātāja mājas lapā, tās lejuplādē, atarhivē un iekopē /usr/share/moodle/theme.

Pielāgotu skolas MOODLE servera izskatu viegli var izveidot, atrodot piemērotu tēmu un rediģējot dažus tās logo failus, piemēram, pievienojot virsrakstu, vai aizvietojot ar tāda paša izmēra, tipa un nosaukuma speciāli sagatavotiem failiem. Ja tēmu lejuplādē nevis no Moodle mājas lapas http://moodle.org, bet citām vietnēm, pastāv varbūtība, ka tēma strādās ar kļūdām, vai pat saturēs vīrusus un trojānus.

2. Daudzu lietotāju pievienošana no faila

Lietotāju pārvaldes rīki atrodas Site Administration/ Users, kur var pievienot lietotājus manuāli pa vienam, apskatīt, meklēt, labot datus u.c. MOODLE ir lieliska iespēja pievienot vienā paņēmienā līdz pat 100000 lietotāju no CSV faila: Site Administration/ Users/ Accounts/ Upload users (skat. 5. att.).

Daudzu lietotāju pievienošana
5. att. Daudzu lietotāju pevienošana no faila.

Tehniski tas var notikt tā, ka pasniedzējs noteiktu kolonnu Excel vai OO.o Calc failā saraksta lietotāju datus un iesniedz administratoram. Ja vārdus, uzvārdus un piezīmes vēlas rakstīt ar latviešu diakritiskajiem simboliem, tad failam jābut sagatavotam UTF-8 kodējumā, jo tajā strādā MOODLE (faila piemērs: Moodle_importejam_lietotajus.xls). Tad administrators failu saglabā kā CSV failu, kam atdalītājsimboli ir komati un ar Replace aizvieto pēdiņas ar neko, iegūstot izmantojamu faulu (CSV faila piemērs UTF-8 kodējumā: Moodle_importejam_lietotajus.csv).

Faila satura piemērs (1. rinda ir lauku nosaukumi, nākamās lietotāju dati, komatu skaits jeb lauku skaits visās rindās ir vienāds):

username,password,firstname,lastname,email,department,city,course1,course2,course3,description
ezsis1,p@55w0rd,Emanuēls,Ezis,ee@dns.lv,skola1,Rīga,informatika10,,sports10,Skolēns 10. kl.


3. Citi ieregulējumi

Administrēsanas panelī uzmanīgi izstaigājam visas labpuses, bet bez vajadzības neko nemainam, jo noklusētie ieregulējumi ir visai labi.

Svarīgi ieregulējumi atrodas Site Administration/ Security/ Site policies. Te der izlikt cron skripta paroli un aizliegt to darbināt no Web.

Site Administration/ Security/ Front Page var pielāgot pirmo lapu, tiski tajā rāda jaunumu forumu un kursu sarakstu vai kursu grupas. Ir iespējams MOODLE sākumlapu pārveidot par mācibu iestādes mājaslapu, var pievienot saistītas lapas, Lightbox attēlu galerijas, failus utt.

4. Rezerves kopiju veidošana

MODLE cron skripts veido kursu un sistēmas rezeves kopijas automātiski, tās atrodamas /var/moodledata mapē.

Administrators konsolē var veidot rezervesko pijas arī manuāli atsevišķi /var/moodledata un /var/www/moodle mapēm. Vienkāršāk aiziet uz vietu, kuraa liks tar failu, pirms tam su root vai caur sudo:

tar -cvvf arhivs1.tar /var/moodledata
tar -cvvf arhivs2.tar /var/www/moodle

vēl var pievienot:
-h ir ignorēt simboliskos linkus
-i ignorēt nulles
--ignore-failed-read ignorē nenolasīšanos

vairāk arhīvu var saspiest ar bzip2:

bzip2 fails.tar

Svarīgi ir veidot rezerves kopijas datu MySQL bāzei:

mysqldump -u username -p -C -Q -e -a moodle > moodle-backup-2010-10-01.sql

Vienas DB vietā var --all-databases:

mysqldump -u root -p -C -Q -e -a --all-databases > mysql-backup-2010-10-01.sql

Atjauno db:

$ mysql -u root -psecret -p -D stocks2 < stocksdb.sql

(savukārt ne $ mysql -u root -psecret < backup.sql - tas visu nonesīs).

Ja rezerves kopijas veidojam uz ārējā cietā diska, kas, piem., pieslēgts pa USB2, tad to var identificēt pēc unikālā UUID numura un tad piemapot uz Ubuntu tipiski tukšo /mnt mapi:

ls /dev/disk/by-uuid
sudo mount UUID=<number> /mnt

Tar dod iespēju veidot arī inkrementālus rezerves kopiju (backup) arhīvus.

Savukārt MOODLE kursu veidotāji, skolotāji var saviem kursiem rezerves kopijas veidot paši, tās atradīsies kursa mapē Faili/ backupdata. Skolotājs ar savu veidoti rezerves kopijas failu var kursu kā atjaunot, tā pārcelt uz citu serveri, kā arī pilnīgam mieram lejuplādēt šos failus un ierakstīt drošai glabāšanai CD vai DVD diskos.