3. Lietotāju grupas un lomas MOODLE

Lietotāju grupas MOODLE atbilst dalībnieku standarta lomām, jaunākajās versijās ir šādas dalībnieku lomas:

  • Viesis (Guest) – skatās tikai tos kursus, kuros atļauta ciemiņa piekļuve (atbilstoši ar vai bez atslēgas vārda), daļa kursa elementu viņam nav redzami (forumi, testi, Viki, darbu nodošana u.c. aktivitātes), vienmēr viesim ir tikai lasīšanas (read-only) piekļuve,

  • Autentificēts lietotājs (Authenticated user) – sākot ar versiju 1.8 jebkurš ielogojies lietotājs ir ar šo, nevis viesa lomu, tas dod tiesības veikt ierakstus blogos un veidot savu kalendāru. Lai lietotājs varētu darboties kursā, tas tam jāpievieno ar, piemēram, studenta lomu,

  • Students/ Skolēns (Student) – lieto kursus, kuros tas ir reģistrēts, izpilda uzdevumus, testus, piedalās diskusijās, kā arī pievieno sevi jeb piereģistrē kursiem, ja to ir atļāvis skolotājs; dažos serveros lietotājiem tiek ļauts reģistrēties pašiem, citos reģistrē administrators vai speciāls reģistrētājs,

  • Nerediģējošs skolotājs/ pasniedzējs (Non-editing teacher) – lieto kursu, vērtē skolēnu, studentu darbus, bet nevar veikt labojumus kursa materiālos un iestatījumos, to piešķir skolotāja palīgiem, asistentiem,

  • Skolotājs/ pasniedzējs (Teacher) – veido un labo kursus, māca, tos lietojot, vērtē studentu darbus, var pievienot studentus no saraksta kursiem, var veidot savu kursu rezerves kopijas, atjaunot no tām savus kursus vai pārnest uz citiem MOODLE serveriem,

  • Kursu reģistrētājs (Course creator) – var reģistrēt jaunus kursus un darboties savos reģistrētajos kursos kā skolotājs, pievienot skolotājus kursiem,

  • Administrators (Administrator) – spēj pilnībā mainīt visu sistēmu, rediģēt jebkuru kursu, pievienot jaunus lietotājus un noteikt to tiesības; administrators nosaka servera īpašības, piemēram, vai teksta ievade būs Web formā vai Web pilnteksta redaktor, maksimālo augšupielādējamo failu izmēru u.c. Administrators var nejauši sabojāt sistēmu, kā arī veikt datu rezerves kopiju izveidi un atjaunot sistēmu no tām; administratora tiesības tipiski sistēmā nav vairāk kā 1 līdz 3 cilvēkiem.

Pēc MOODLE instalēšanas varēs autentificēties un autorizēties MOODLE vidē ar administratora lumu un ķerties pie konfigurēšanas un citu lietotāju pievienošanas. Šajā konspektā ir aplūkots darbs MOODLE no administratora un kursu reģistrētāja (sarakstā pasvītrotas) lomu viedokļa. No minētajām septiņām lomām parastiem lietotājiem nākas saskarties ar trijām: viesis, students, skolotājs.

Pieslēgšanos sistēmā (autentifikāciju un autorizēšanos) tipiski veic, uzklikšķinot uz Pieslēgties (Login) MOODLE sākumlapas labajā augšējā stūrī, un sekojošā pieslēgšanās lappusē ierakstot savu lietotājvārdu un paroli un nospiežot pogu “Pieslēgties”. Cita metode ir sākumlapā atrast nepieciešamo e-kursu un klikšķināt uz tā un tad sekojošā pieslēgšanās lappusē ievadīt savu lietotājvārdu un paroli vai spiest pogu “Pieslēgties kā viesim”. Vēl cita metode ir tajos MOODLE serveros,kuros pirmajā lapā ir pieslēgšanās bloks, izmantot to. Ja parole aizmirsta, spiež pogu “Jā, palīdziet man pieslēgties” un atkarībā no sistēmas uzturētāju veiktās konfigurācijas ievada lietotājvārdu, vai to e-pasta adresi, kas reģistrēta lietotāja profilā. Izolētās MOODLE sistēmās lietotājam var atļaut savā profilā mainīt e-pasta adresi, LU IT sistēmas integrācijas dēļ tas nav atļauts.

MOODLE drošas pieslēgšanās lapas adrese sākas ar https:// (nevis tikai http://), kas nozīmē, ka tiks izmantots SSL sertifikāts. Ja pārlūkprogramma, piemēram, Mozilla Firefox, uzdod jautājumus, par šo sertifikātu, tad ir jāpiekrīt to lietot (Firefox 3 parāda "Secure connection failed" paziņojumu, aizver "Alert" logu, ja tāds te ir atvēries, tad spiež uz "Or you can add an exception...", tad "Add exception...", tad "Get certificate", jāpārliecinās, ka izvēles rūtiņa "Permanently store this exception" ir iezīmēta, un spiež "Confirm security exception"; par citām pārlūkprogrammām skat. http://serviss.lanet.lv/modules/pamacibas/ “LANET drošības sertifikāts”). Pēc pieslēgšanās lietotājs redz tos kursus, uz kuriem ir reģistrēts.