2.2. Radošs skolotājs (L.Mackēviča)

2.2.5. Ieteikumi un uzdevumi radošuma sekmēšanai

R. Nikersona (1999) veidotie ieteikumi kreativitātes sekmēšanai:

  • mērķa un ieceres noskaidrošana,
  • pamatprasmju apguve,
  • specifisko zināšanu apguve atbilstošajā jomā,
  • zinātkāres un izpētes veicināšana,
  • motivācijas rosināšana,
  • pārliecības un vēlmes uzņemties risku atbalstīšana,
  • meistarība un vēlme uzlabot personīgo sniegumu,
  • izvēles un jaunatklājumu iespēju nodrošināšana,
  • paškontroles prasmju attīstīšana,
  • radošai darbībai nepieciešamo metožu un stratēģiju apguve.

Ieteikumi skolotājiem sava radošuma pilnveidošanai ( Tsai, 2010 ) :

- Atcerieties, kas jums ir izdevies, kādi panākumi ir gūti! To ir vērts atcerēties, kad meklējat risinājumus dažādās problēmsituācijās.

- Uzdrīkstieties riskēt un atcerieties – lai gūtu panākumus, ir nepieciešamas arī neveiksmes un neizdošanās!

- Izmantojiet dažādus paņēmienus audzēkņu un arī savas kreativitātes veicināšanai:

- Padomājiet par dažādiem veidiem, kā izmantot jau zināmo;

- Rosiniet izdomāt metaforas, lai aprakstītu kādu lietu, procesu vai parādību;

- Klausieties baroka laikmeta mūziku, kas īpaši sinhronizē ķermeni un prātu;

- Risiniet krustvārdu mīklas un citas vārdu spēles;

- Ieklausieties, ko “saka” labā smadzeņu puslode! Tas ir “prāta vētras” un inovatīvu risinājumu pamatā.


Uzdevumi radoša mācību procesa veidošanai:

1. Domāšana par galarezultātu (Outcome Thinking) – palīdz rast veiksmīgus risinājumus. Atcerieties kādu situāciju mācību procesā, kas Jums neizdevās un ko gribētu izmainīt! Paņemiet papīra lapu un kreisajā pusē aprakstiet šo situāciju. Labajā pusē uzrakstiet to, kā Jūs gribētu, lai būtu bijis (tas būs Jūsu vēlamais galarezultāts). Tad lapas vidū rakstiet iespējamos veidus, ko būtu bijis iespējams izmantot, lai sasniegtu vēlamo galarezultātu. Mēģiniet kādu no tiem pārbaudīt praksē! Šī metode ir noderīga lēmumu pieņemšanas procesā, lai izvēlētos piemērotākās metodes mācību procesā.

2. Paradigmu (stereotipu) maiņa (Paradigm Shift) – palīdz mācīties domāt dažādos veidos. Paradigmas ir noteikumu kopums, kas sakņojas dzīves pieredzē un ko mēs izmantojam, lai izvērtētu jaunu informāciju. Paradigmas ir noderīgas, bet reizē arī ierobežojošas, jo ne vienmēr ļauj atzīt dažādu risinājumu iespējamību. Mēģiniet saskatīt stereotipus, kas dominē mācību procesā! Kādus risinājumus Jūs varat piedāvāt, lai tos izmainītu?


uzdUzdevums:

Pārdomājiet, kā Jūs veidojiet mācīšanas un mācīšanās procesu!

Izmantojot mācību metožu vārdnīcu un materiālu par mācīšanās stiliem, mēģiniet atrast piemērotas mācību metodes, atbilstošas katram mācīšanās stilam!

Ieteikums – mēģiniet izmantot E.de Bono izstrādāto sešu domāšanas cepuru metodi, kas attēlo sešus dažādus domāšanas veidus un kalpo kā līdzeklis, lai mācītos domāt alternatīvi:

http://radosumapils.wordpress.com/tag/6-cepures/

papPapildmateriāli:

Video: Vai skolas nogalina radošumu?

http://www.nakotnesskola.lv/video/vai-skolas-nogalina-radosumu

Mācot kreativitāti

http://www2.goshen.edu/~marvinpb/arted/tc.html

Radošas mācību metodes

http://www2.goshen.edu/~marvinpb/arted/tc.html

http://www.mathgoodies.com/articles/creative_ideas.html

Video: Kā sekmēt radošumu stundā? (23 video)