PIELIKUMI

6. pielikums - Tests sava mācīšanās stila noteikšanai (L.Mackēviča)

Tests sava mācīšanās stila noteikšanai
(Jan Brodslev Olsen, 1996)

Lūdzu, izvērtējiet katru zemāk minēto apgalvojumu!

Ja domājat, ka apgalvojums attiecas uz jums lielā mērā, atzīmējiet to ar „3”. Ja apgalvojums ir tikai nedaudz pareizs attiecībā uz jums, atzīmējiet to ar „0”. Ja, jūsuprāt, tas ir starp šīm abām galējībām, tad atzīmējiet to ar „1” vai „2”. Par to, kā rīkoties tālāk, uzzināsiet pēc atzīmju izdarīšanas testā!

0...............................1.................................2.............................3 (atbilst lielā mērā)
(atbilst pavisam
nedaudz)

 1. Es bieži izmantošu izdevību iegūt pieredzi tikai tās iegūšanas dēļ.
 2. Ja es nokļūstu mazliet neparastā situācijā, es rūpīgi vēroju vidi, lai gūtu pēc iespējas precīzu iespaidu.
 3. Es domāju loģiski.
 4. Es gūstu prieku, ja spēju mainīt situāciju.
 5. Mana reakcija bieži ir emocionāla, kad man ir kāds pārdzīvojums.
 6. Es vispirms vēlos pamatīgi izprast situācijas jēgu, pirms sāku rīkoties.
 7. Es reti emocionāli iesaistos kādā situācijā.
 8. Kad viss „iet kā nākas”, es esmu laimīgs/a: es nepiešķiru tik daudz nozīmes tam, lai saprastu – kāpēc.
 9. Man drīzāk gribas izprast vienu atsevišķu situāciju, nevis zināt vispārīgas teorijas.
 10. Es bieži veltu laiku tam, lai atrastu atbildes uz jautājumiem, ko es uzdodu sev ikdienas dzīvē.
 11. Man drīzāk gribas iegūt konkrētas zināšanas par teorijām, nekā intuitīvi tās izprast.
 12. Es bieži iejaucos situācijā bez kādas vajadzības – vienkārši tādēļ, ka man patīk.
 13. Man drīzāk gribas intuitīvi, bet nevis sistemātiskā un zinātniski pamatotā veidā izprast situāciju.
 14. Man patīk spēlēties ar situācijas izpratni un mēģināt to risināt tālāk pašam/ai „uz savu galvu”.
 15. Man patīk sistemātiska plānošana.
 16. Man patīk vērot, kā tiek sasniegti mani mērķi.
 17. Man patīk kontaktēties ar cilvēkiem.
 18. Man labi veicas, aplūkojot problēmas no dažādām perspektīvām.
 19. Man patīk strādāt un spēlēties ar skaitļiem, un veikt dažāda veida aprēķinus.
 20. Es labprāt riskēju, lai gūtu panākumus un sasniegtu savus mērķus.
 21. Man labi veicas pieņemot lēmumu pat tad, ja tam nav stabila pamata.
 22. Es uzticos savai domāšanai un jūtām, un mani reti var ietekmēt, lai es mainītu savas domas.
 23. Man patīk pamatīgi iedziļināties problēmā un to analizēt.
 24. Es augstu vērtēju to, ka man ir ietekme uz savu apkārtni.
 25. Parasti es esmu pilnībā atvērts/a faktam, ka jautājumi nerisinās tieši tā, kā es iepriekš esmu izplānojusi.
 26. Parasti es esmu pacietīga, taisnīga un pieņemu rūpīgi apdomātus lēmumus.
 27. Es ar prieku lasu labu, profesionāli uzrakstītu grāmatu vai tekstu.
 28. Es strādāju efektīvi un sasniedzu mērķus.

Aprēķiniet, saskaitot skaitļus, ko esat uzrakstījuši/as, izvērtējot katru apgalvojumu, šādās četrās grupās:

1. Vērtējums 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25 =
2. Vērtējums 2 + 6 + 10 + 14 + 18 + 22 + 26 =
3. Vērtējums 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 =
4. Vērtējums 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28 =

Tagad no šiem skaitļiem uz papīra veidojiet koordinātu sistēmu! Atzīmējiet „X” uz katras ass, atbilstoši iegūtajiem rezultātiem minētajās četrās grupās. Pēc tam šos punktus savienojiet. Uz kuras no asīm ir atzīmēts lielāks rezultāts, tas arī norādīs kvadrantu, kas atbilst jūsu dominējošajam mācīšanās stilam.