PIELIKUMI

5. pielikums - Pārdomas par savām esošajām zināšanām, prasmēm, attieksmēm (L.Mackēviča)

Pārdomas par savām esošajām zināšanām, prasmēm, attieksmēm
(Nonformal Education Manual)Jūsu stiprās puses
Ko Jūs vēlētos vēl uzzināt/iemācīties?
Zināšanas Izpratne par mācīšanās stiliem

Zināšanas par mācīšanās teorijām
Izpratne par grupas dinamiku

Zināšanas par mācību aktivitāšu veidošanas un izvērtēšanas principiem un iespējām


Prasmes Prasme noteikt mācīšanās stilus

Prasme izvēlēties, pielietot un realizēt atbilstošas izvērtēšanas metodes (kad un kā)

Prasme veidot mācību aktivitātes, kas piemērotas dažādiem mācīšanās stiliem


Attieksmes Uzticēšanās cilvēkiem un viņu spējām mācīties no pieredzes

Sava dominējošā mācīšanās stila apzināšanās

Citu mācīšanās stilu respektēšana

Pārliecība, ka skolotāji arī ir cilvēki, kas mācās

Pārliecība par plānošanas nozīmību

Vēlēšanās mācīties no kļūdām