3.1. Mācīšanās stili (L.Mackēviča)

Ieteicamie papildmateriāli par mācīšanās stiliem