3.1. Mācīšanās stili (L.Mackēviča)

3.1.5. 4MAT modeļa apraksts

1.kvadrants. Iesaistīšanās pieredzē
 • Mērķis – iesaistīšana un pieredzes izvērtēšana
 • L (dominē labā smadzeņu puslode) – iesaista audzēkņus pieredzē
 • KR (dominē kreisā smadzeņu puslode) – uztverei pievienojas spriešanas process, audzēkņi pārdomā esošo pieredzi, zināšanas
2.kvadrants. Jēdzienu formulēšana
 • Mērķis – izzināt teorijas un definēt jēdzienus
 • L (dominē labā smadzeņu puslode) – iztēloties, priekšstatīt jēdzienus, integrēt personīgo pieredzi jēdzienu izpratnē
 • KR (dominē kreisā smadzeņu puslode) – iesaista domāšanas procesā, akcentē pierādāmu jēdzienu, faktu, teoriju un vispārinājumu analīzi
3.kvadrants. Prakse un personiskās jēgas meklēšana
 • Mērķis – diagnosticēt un pilnveidot audzēkņu spējas pielietot mācītos jēdzienus
 • L (dominē labā smadzeņu puslode) – notiek akcentu maiņa no apguves un asimilācijas uz pārbaudi un adaptāciju. Audzēkņi šajā pakāpē pārņem vadību, lai darbotos un pielietotu to, kas ticis mācīts
 • KR (dominē kreisā smadzeņu puslode) – audzēkņi pārbauda savu izpratni par mācīto un cenšas rast tam personīgo pielietojumu
4.kvadrants. Pielietojuma un pieredzes integrēšana
 • Mērķis – Iegūto zināšanu noderīgums un radošs pielietojums
 • L (dominē labā smadzeņu puslode) – audzēkņi padziļina izpratni, aptverot, kur viņu pieredzē var noderēt jaunās zināšanas
 • KR (dominē kreisā smadzeņu puslode) – iegūtās zināšanas integrētas daloties pieredzē, rezultātos, prezentējot iemācīto
Apļa lejasdaļa - kas notiek skolā? – visvairāk arī ir raksturīga mācību procesam skolās, kad audzēkņi galvenokārt balstās uz ekspertu atziņām. Taču tas ir tikai sākums izpratnei un zināšanu integrācijai. Ja notiek tikai iepazīstināšana ar jēdzieniem un prasa darboties ar dotajiem faktiem, tad tas ir ārējs process un galvenā loma ir skolotājam.

Savukārt apļa augšējā daļā – kas notiek uz ielas? – gūto pieredzi audzēkņi integrē sevī un pielieto jaunās situācijās. Tas ir iekšējs process un audzēknis šeit ir galvenais.

Tāpēc ir nepieciešami abi veidi. Ja audzēkņi mācās, virzoties pa apli, tad zināšanu pielietojamība un pieredze tiek integrēta. Tas notiek „smadzeņu vētras”, risinājumu meklēšanas ceļā, kuru rezultāti tiek analizēti uz augšu virzošās spirāles ietvaros.

Skolotājiem vajadzētu ņemt vērā, ka mācīšanās ir virzība no subjektīvā (ko es jūtu) uz objektīvo (ko eksperti zina) un integrāciju (kā to pielietot dzīvē). Tādējādi vajadzētu arī izvēlēties atbilstošas metodes, kas ļautu audzēkņiem:
 • attīstīt savas spējas,
 • izprast citiem piemītošās dotības un spējas
 • virzīties pa apli spirālveidīgi, pilnveidojot savu dominējošo mācīšanās stilu un attīstot prasmes, kas nepieciešamas citiem stiliem.