3.1. Mācīšanās stili (L.Mackēviča)

3.1.4. 4MAT modelis

20. gs. astoņdesmitajos gados B. Makkartija izveidoja 4MAT sistēmu, kur, kā papildinājums D. Kolba idejām, ir ietverti jaunākie pētījumi par smadzeņu pusložu īpatnībām un ietekmi uz individuālajām atšķirībām mācību procesā. Četri mācīšanās stili tiek uzskatīti par vienlīdz vērtīgiem, ar savām stiprajām un vājajām pusēm.

Tie raksturo pilnīgi atšķirīgas pieejas mācību procesam (Coffield et al., 2004):
  1. Tēlainā mācīšanās – grib rast atbildi uz jautājumu „kāpēc?”. Patīk klausīties, runāt, sadarboties, izmantot „prāta vētras”.
  2. Analītiskā mācīšanās – grib rast atbildi uz jautājumu „kas?”. Labi jūtas vērojot, analizējot, klasificējot un teoretizējot.
  3. Mācīšanās praktiski darbojoties – vēlas rast atbildi uz jautājumu „kā tas darbojas?”, lai pielietotu iemācīto. Dod priekšroku eksperimentēšanai, pielabošanai un pilnveidošanai.
  4. Dinamiskā mācīšanās - grib rast atbildi uz jautājumu „kas tad, ja?”. Patīk modificēt, pielāgot, uzņemties risku un radoši darboties.
Katram no šiem stiliem ir savs kvadrants mācīšanās ciklā, sava vieta, kur mācīšanās veicas vislabāk (skatīt 3.2. attēlu). Aplim noslēdzoties, sākas jauns, bet jau augstākā kvalitātē. Katru no šiem stiliem vajadzētu iesaistīt mācību procesā, izmantojot labo un kreiso smadzeņu puslodi aktivizējošas metodes. Šādi plānojot mācību procesu, ikviens varēs justies labi daļu no cikla un mācīsies pielāgoties arī citiem, apgūstot prasmes, kas nepieciešamas citiem mācīšanās stiliem.

Mācīšanās būs personībai nozīmīga, ja skolotāji veidos mācību vidi, kas sistemātiski iesaista abas smadzeņu puslodes problēmu risināšanas un izpratnes veidošanas procesos, tādējādi paaugstinot mācīšanās motivāciju un mācīšanās rezultātus.

Mācīšanās aplis (McCarthy, 2000)

3.2. attēls. Mācīšanās aplis (McCarthy, 2000)

Skolotāju un audzēkņu lomas mainās, virzoties pa apļa četriem kvadrantiem:
  • Pirmajā kvadrantā akcents tiek likts uz jēgu un jau zināmā sasaisti ar to, kas tiks mācīts.
  • Otrajā kvadrantā fokuss ir uz saturu un mācību plānu.
  • Trešais kvadrants paredzēts jauno zināšanu praktiskai pielietošanai un noderīgumam.
  • Ceturtais kvadrants iedrošina audzēkņus meklēt kreatīvus veidus, kā integrēt jaunās zināšanas dzīvē.