3.1. Mācīšanās stili (L.Mackēviča)

3.1.2. B. Makkartijas 4MAT sistēmas raksturojums

B. Makkartija (McCarthy, 1990, 1996, 2000, 2001, 2006) no ASV ir skolotāja un konsultante izglītības jomā, kas pētījusi mācību procesu visu savu profesionālo dzīvi. Autore uzskata, ka ir nepieciešams mācīties, kā mācīties un koncentrēt uzmanību uz mācīšanos, lai mācītu, jo cilvēki ir dažādi un ir vērojamas atšķirības veidos, kā viņi mācās.
Apkopojot iegūto pieredzi un zinātniskus pētījumus, B.Makartija ir izveidojusi mācīšanās un mācīšanas sistēmu, ko nosaukusi par 4MAT. Tas ir mācīšanās modelis, kas ietver sevī dažādu personības attīstības teoriju pamatprincipus un vispāratzītus pētījumus par cilvēka smadzeņu darbību un mācīšanos. 4MAT modeļa moto – cilvēks, meklējot dzīves jēgu, nepārtraukti attīstās, mācās un pilnveido savu personību.
B. Makkartija uzskata, ka vispirms ir nepieciešams mainīt attieksmi pret mācīšanos:
  • pieņemot, ka ir dažādi intelekta veidi,
  • sākot respektēt atšķirības mācīšanās stilos,
  • pieņemot, ka intereses izraisīšana ir viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem,
  • radot vidi, kur visiem bērniem ir vienlīdzīgas iespējas mācīties.