PIELIKUMI

10.pielikums - Lasīšanas tehnika (D.Kalniņa)

Lasīšanas tehnika (pēc Bazens, 2008)

Parasti cilvēks mēģina grāmatu izlasīt no viena gala līdz otram, rindiņu pēc rindiņas, bet uzziņu un mācību literatūrai tas nav pats piemērotākais veids, jo tas ir pretrunā ar smadzeņu darbību lasīšanas un mācīšanās laikā. Prasmīgs lasītājs lasa grāmatu „pa diagonāli” un tērē daudz mazāk laika, lai iegūtu nepieciešamo informāciju.

Lai skolēni varētu izmantot ātrlasīšanas tehniku, skolotājam jāpārdomā, kā tiek uzdots uzdevums lasīt. Ja tika teikts, ka jāizlasa grāmata, jo par to būs kontroldarbā, skolēns centīsies izlasīt visu rindiņu pēc rindiņas un iegaumēt, bet, tā kā tas nav iespējams, viņam radīsies stress un lasīšana un iemācīšanās kļūs neiespējama.

Lai palīdzētu skolēniem lasīt, skolotājam ieteicams iedot jautājumus, uz kuriem jāgūst atbildes, lasot tekstu. Tiem nevajadzētu būt vienkāršiem jautājumiem, uz kuriem atbilde ir tieši uzrakstīta kādas lapaspuses konkrētā teikumā, bet gan jautājumi, kas prasa jēgas atrašanu un būtības izprašanu.

Tonijs Bazens piedāvā lasīšanas tehniku, kura balstīta uz lasīšanu, meklējot jēgu un likumības, turklāt darot to atbilstoši smadzeņu darbībai.

Sagatavošanās

1. Pārlapošana

 • Vispirms svarīgi pārlapot jeb izšķirstīt visu grāmatu, tekstu, pierakstus, ko grasāties lasīt, lai iegūtu priekšstatu par
  • teksta izkārtojumu un struktūru,
  • sarežģītību,
  • tekstu ilustrējošo grafiku, tabulu un attēlu īpatsvaru,
 • kā arī pievēršot uzmanību
  • rezultātu apkopojuma,
  • Kopsavilkumam,
  • secinājumiem.

2. Laiks un apjoms

 • Jāizlemj, cik daudz un cik ilgi ar tekstu strādāsiet.
 • Jānolemj, cik lielu apjomu apgūs katrā reizē.
 • Jāatzīmē izlasāmais apjoms, saliekot labi saskatāmas grāmatzīmes.

3. Piecminūšu uzdevums

 • Uz lapas uzrakstiet visu, ko jau zināt par lasāmo tēmu (ne vairāk kā 5 minūtes)
 • Tas palielinās koncentrēšanos, sakārtos domas, noskaņos darbam.

4. Atbildes uz jautājumiem un mērķu izvirzīšana

 • Noskaidrojiet, ko patlaban zināt vai nezināt par konkrēto tēmu.
 • Izlemiet, ko no šī teksta vēlaties.
 • Formulējiet jautājumus, uz kuriem, tekstu lasot, vēlaties saņemt atbildes.
 • Jautājumus ar citas krāsas pildspalvu var pievienot uzmetumam, kas atspoguļo jau zināmo. (Veido domu karti).
 • Sākumā līdz 5 minūtēm, vēlāk jautājumus var pārveidot un papildināt.

Pielietojums

1. Pārskatīšana

 • Pievērš uzmanību šādām sadaļām: rezultāti, tabulas, apakšvirsraksti, kopsavilkumi, satura rādītājs, datumi, secinājumi, piezīmes uz lapu malām, izcēlumi, atkāpes, ilustrācijas, grafiki, terminu skaidrojumi, ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi, zemteksta piezīmes, grāmatas aizmugures vāks, fotogrāfijas, statistikas dati.
 • Jāizmanto zīmulis vai cits vizuāls balsts (jāvelk līdzi, piem., grafikiem, lai izmantotu daudzveidīgu atmiņu).

2. Caurskatīšana

 • Veidojiet racionālas piezīmes.
 • Galvenā uzmanība jāpievērš rindkopu, iedaļu, nodaļu vai pat visa teksta sākumam un beigām, jo bieži vien tieši tur ir koncentrēta informācija.
 • Grāmatās vispirms jāizlasa kopsavilkums, rezultāti un secinājumi.
 • Nelasa visu materiālu pilnībā.

3. Izskatīšana (ja nepieciešama papildus informācija)

 • Aizpildīt “baltos plankumus”, izlasot atsevišķas daļas

4. Atkārtošana (ja joprojām nepieciešama papildus informācija)

 • Noskaidrojiet nepilnīgi aplūkotos jautājumus un vēlreiz apskatiet tās sadaļas, ko atzīmējāt kā uzmanības vērtas.

Piezīmju veidošana, teksta caurskatīšanas laikā.

 • Domu karte, kas pamazām izplešas.
 • Piezīmes tekstā vai lappušu malās:
  • Pasvītrot vārdus, teikumus, rindkopas.
  • Atzīmēt pārdomas, uz kurām jūs rosinājis izlasītais.
  • Veikt kritiskas piezīmes.
  • Taisna svītra lpp. malā – svarīgs materiāls.
  • Viļņota līnija – neskaidrs vai sarežģīts.
  • ? – vēlos izpētīt sīkāk vai apšaubāmas.
  • ! – aktuāli jautājumi
  • Jebkuri jums pašiem saprotami simboli.

Lai vēl vairāk uzlabotu lasīšanu (ātrumu, izpratni un iegaumēšanu), var izmantot:

 • vairākkārtēju atkārtošanu;
 • ātrlasīšanas tehnikas (internetā atrodami dažādi ātrlasīšanas paņēmieni);
 • atmiņas trenēšanas paņēmienus, piemēram, mnemoniku;
 • domu karšu veidošanu.

Papildinformācija

Lasīšanas tehnika

Pamācība ātrlasīšanā

Lasīšanas ātrums, tā noteikšana

Mnemonikas tehnikas

Ātrāka iegaumēšana