PIELIKUMI

9. pielikums - Lasīšanas mehānisms (D.Kalniņa)

Lasīšanas mehānisms (pēc Paeglis, Fomins, Bagucka, 2007)

Lasot vienlaikus redzes laukā cilvēks uztver ap 14 burtiem, skats pārvietojas lēcienveidīgi. Prasmīgs lasītājs velta 4-5 fiksācijas rindiņai, vārdi vai pat rindiņas var tikt izlaisti. Cilvēks 10-15% laika pavada, atgriežoties pie jau izlasītā. Viegli lasāmā līnijā ir 65-75 burti, aptuveni 10 – 12 vārdi (12 pt fontā). Atstarpei starp vārdiem jābūt mazākai par rindu atstarpēm un vienādai visā tekstā. Visātrāk var izlasīt Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana.

Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas zinātnieki, pētot skolēnu lasīšanas mehānismu, nonākuši pie secinājuma, ka svarīgākais jānovieto rindiņas sākumā.

Uzsākot jaunas lapaspuses lasīšanu, skolēns vispirms rūpīgi izpēta krāsainus attēlus. Gatavojot izdales materiālu lasīšanai, nevajag likt definīcijas un svarīgus parakstus zem attēliem – skolēns tos var arī neizlasīt. Krāsaina ilustrācija, kas pārtrauc tekstu, piesaista uzmanību (pirms tam lasītājs jāsagatavo), tāpēc attēli, kam ir ilustrējoša loma, nedrīkst pārtraukt teksta plūdumu. Vienmēr piesaista cilvēki dabiskās krāsās. Melnbalts attēls bez atsevišķām norādēm tekstā piesaista uzmanību uz 0,6 sekundēm, bet krāsains vismaz 3 reizes ilgāk.

Lasot ir tendence izlaist vārdus un pat rindiņas. Kolonnās sadalītam tekstam izlaiž rindiņu sākumus un beigas, tāpēc dalījums kolonnās paātrina lasīšanu pietiekami prasmīgiem lasītājiem. Ja rindkopām ir atkārtota struktūra, turpmākās nelasa to, kas atkārtojas.

Krāsas paātrina teksta uztveri, piesaista uzmanību un paaugstina izpratni. Krāsainu tekstu izlasa par 42% biežāk kā to pašu tekstu melnbaltā drukā. Lai stimulētu interesi, m ācību grāmatām būtu jāsatur “cietie rieksti” un norādījumi padziļinātiem pētījumiem. Lai uzlabotu lasītā uztveri un iegaumēšanu, vēlams parādīt, kā konkrētais temats iekļaujas pārējā pasaulē. Pusaudžiem patīk svešvārdu skaidrojumi.

Attēlā redzams acu fiksāciju pieraksts dažādiem lasītājiem.

lasisana

papPapildliteratūra

Par lasīšanas pētījumiem Latvijā (video)

http://www.bufpi.lv/lv/jaunumi/388/

http://www.bufpi.lv/lv/redzes-zinatne/projekti/macibu-gramatu-saprotamiba-skoleniem/

Par redzes zinātni

http://www.bufpi.lv/lv/redzes-zinatne/par-redzes-zinatni/

Par lasīšanu un acu kustībām

http://www.google.lv/#hl=lv&source=hp&q=roberts+paeglis&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=42b57748e3c34932