PIELIKUMI

8. pielikums - Domu kartes (D.Kalniņa)

domu karte 1

Domu kartes (Bazens, 2008)

Domu kartes būtība

Domu kartes ir tīklveida zīmējumi (parasti uz papīra), kuros uzglabā, sakārto un prioritāšu secībā saliek informāciju, izmantojot atslēgvārdus jeb atmiņu ierosinošus vārdus un zīmējumus. To veidošanas sistēmu un pamatojumu izstrādājisTonijs Bazens (Tony Buzzan).

Atslēgvārds ir īpašs vārds, ko izraugās vai izdomā kā unikālu norādi uz kaut ko svarīgu, kas jāatceras (stimulē kreiso puslodi).

Efektīvāk ir šos vārdus uzzīmēt, pārvēršot balsta attēlos (efektīvs attēls stimulē abas smadzeņu puslodes, kā informācijas avotu izmantojot visas maņas).

Īpaša nozīme ir tieši atslēgvārdiem, nevis teikumiem, jo

 • Smadzenes dabiski dod priekšroku kopīgo ainu raksturojošiem atslēgvārdiem;
 • Tiek šķiests laiks pierakstot, pārlasot, meklējot atslēgvārdus;
 • Attālums vājina asociācijas starp atslēgvārdiem.

Domu karte balstās uz smadzeņu darbību mācoties un tā nodrošina iztēles un asociāciju stimulēšanu, izmantojot

 • maņas,
 • pārspīlējumus;
 • ritmu un kustības,
 • krāsas,
 • smieklus,
 • attēlus un domu tēlus,
 • skaitļus,
 • vārdus,
 • simbolus,
 • secību,
 • modeļus.

Domu kartes veidošana

Ikvienam patīk cilvēki, kuri liek justies labi, kā arī lietas, kas sagādā prieku. Lai domu karte kļūtu par kaut ko, uz ko tās autoram patīk paskatīties un ko gribētos izmantot turpmākā darbā:

 • Notikumi vai plāni jāattēlo labvēlīgā gaismā;
 • Jābūt glītai, lai uz to būtu patīkami paskatīties.

Veidojot domu karti, vispirms jāizlemj, ko vēlas (mērķis). Būtību un mērķi izsakošs attēls jāveido domu kartes centrā. Jāsagatavo daudz liela izmēra balts papīrs (vēlams kladi, jo domu karte var iznākt tik liela, ka nepieciešams tās turpinājums uz citas lapas) un krāsaini rakstāmie. Domu karte būs efektīva tikai, ja domāsiet attēlos un krāsās, kā arī koncentrēsieties un kļūsiet precīzs un mērķtiecīgs.

Pēc mērķa izvirzīšanas jāizveido domu kartes „skelets” (pamatidejas – nodaļu virsraksti domām), kas tiks attēloti ar kartes zariem.

T.Bazena ieteikumi domu kartes veidošanai:

1. Izmantojiet izcēlumus!

 • Kartes centrā vienmēr attēls (koncentrē un piesaista uzmanību).
 • Zīmējiet attēlus viscaur domu kartē.
 • Centrālāis attēls 3 vai vairāk krāsās (stimulē kreativitāti, atmodina smadzenes).
 • Dažādi burti, līnijas, zīmējumi (svarīgums).
 • Pārdomājiet izkārtojumu (hierarhija, tukšumi ap ierakstiem).

2. Veidojiet asociācijas

 • Izmantojiet bultiņas (virza skatienu).
 • Izmantojiet krāsas (vieglāk uztvert, uzlabo atmiņu).
 • Izmantojiet simbolu sistēmu.

3. Rūpējieties par skaidrību!

 • Novietojiet papīra lapu horizontāli.
 • Rakstiet cik taisni vien iespējams.
 • Uz vienas līnijas izvietojiet tikai vienu atslēgvārdu.
 • Rakstiet tikai drukātiem burtiem (noteiktāku formu vieglāk saglabāt atmiņā).
 • Atslēgvārdus rakstiet uz līnijām (palīdzēs smadzenēm saistīt ar pārējo domu karti).
 • Lai vārda un līnijas garums sakrīt.
 • Savienojiet līnijas ar kartes zariem un tos ar centrālo attēlu.
 • Centrālās līnijas zīmējiet biezākas un IZLIEKTAS.
 • Ap domu kartes zariem zīmējiet kontūras (rosinās iztēli) un novelciet robežas.
 • Padariet zīmējumu pēc iespējas skaidrāku.

4. Veidojiet hierarhiju! Šim nolūkam izmanto līniju biezumu, burtu izmērus un krāsas.

5. Numurējiet!

6. Izveidojiet individuālo stilu!

papPapildinformācija (angļu valodā)

Par Brain Mapping (Domu karte)

http://www.thinkmindmapping.com/page_5.html

Par domu karšu veidošanu (filmas)