3.5. Smadzeņu darbībā balstītas zēnu un meiteņu mācīšanās atšķirības (D.Kalniņa)

Nodaļā "Smadzeņu darbībā balstītas zēnu un meiteņu mācīšanās atšķirības" akcents uz smadzeņu uzbūves un darbības atšķirībām, kas nosaka atšķirīgu uzvedību un mācīšanos, aprakstīti paņēmieni, kā abu dzimumus skolēniem palīdzēt mācīties.

uzdUzdevums

Uzrakstiet galvenās idejas un secinājumus, kas jums radās, lasot šo nodaļu un, ko varētu izmantot savā profesionālajā darbībā! Tas palīdzēs jums atcerēties to vēlāk!

Zēnu un meiteņu atšķirību mācībās ievērojuši visi pedagogi. To nosaka dzimumu atšķirības smadzeņu uzbūvē un darbībā, kam iemesls ir:

  • Hormonu ietekme;
  • Dabiskā izlase;
  • Vides ietekme.

Hormoni (testosterons un androgēns) stimulē specifisku smadzeņu apgabalu augšanu un neironu blīvumu tajos, piemēram, hippocamps, kas atbild par atmiņas veidošanos, pildīts ar estrogēna receptoriem, aug ātrāk meitenēm pusaudža gados (Sousa, 2006). Šī iemesla dēļ meitenes vairāk lieto labo smadzeņu puslodi, bet zēni - kreiso (Cahill, 2005; Kimura, 1992, 1997; Lutchmaya, Baron-Cohen, Raggatt, 2002).

Dabiskās izlases teorija uzskata, ka tūkstošiem gadu vīriešiem bija jāiet medībās, jāpārvar lieli attālumi, jāgatavo ieroči, bet sievietēm jārūpējas par māju, bērniem, jāgatavo ēdiens un apģērbs. Tas prasa atšķirīgas smadzeņu darbības. Līdz ar to vīriešiem izveidojušās labas virziena atrašanas prasmes, telpiskās, trajektorijas izvēle, bet sievietēm – labas motorās prasmes, laika izjūta, valoda. Attīstītie izdzīvo un nodod tālāk ģenētiski informāciju.

Vides ietekme. Dzirde un tauste ātrāk attīstās meitenēm (to kontrolē kreisā smadzeņu puslode), bet telpiskuma izjūta, ko kontrolē labā smadzeņu puslode, ātrāk attīstās zēniem. Turklāt vecāki audzina zēnus un meitenes atšķirīgi. 6 – 12 gadu vecumā bērni atšķirīgi pavada brīvo laiku pēc skolas: zēni vairāk laika pavada ārā un labāk attīstās vietas izjūta, veido paši savas spēles, lieto vairāk vizuālās prasmes spēlējoties), bet meitenēm labāk patīk brīvo laiku pavadīt telpās, kur vairāk saskarsme ar valodu (radio un TV) un pulksteni (iemīļoto raidījumu sākumi, ģimenes locekļu pārnākšanas laiki).

Lielākā daļa skolotāju ir sievietes, arī mājās mācīties lielākoties palīdz mammas. Ja viņām nav pietiekošas izpratnes par zēnu un meiteņu smadzeņu darbības atšķirībām, tad var rasties konflikti un skolēna sasniegumi mācībās nebūs tik augsti, kā varētu būt ar pareizu atbalstu. Meiteņu uzvedība ir kļuvusi par „zelta standartu”, bet ar zēniem apietās kā ar defektīvām meitenēm. Iespējams, tas ir par iemeslu zēnu zemajam sekmības līmenim skolās. Turmpākajās tabulās salīdzināta zēnu un meiteņu smadzeņu uzbūve un darbība (4. tatbula), to noteiktā rīcība mācībās (5. tabula), kā arī padomi skolotājam, kā organizēt mācības zēniem un meitenēm (6. tabula). Turklāt, jāņem vērā, ka ir meitenes, kuru smadzenes vairāk organizētas kā zēniem un otrādi.

uzdUzdevums

Lasot 3.6., 3.7. un 3.8. tabulu, izveido domu karti!

Par Domu kartēm un to veidošanu vairāk informācijas 8. pielikumā.