3.4. Smadzeņu darbība, mācīšana un mācīšanās (D.Kalniņa)

Iepriekšējās nodaļās tika īsumā apskatīta smadzeņu darbība mācīšanās laikā, kā arī noskaidrots, kas palīdz un, kas traucē smadzenēm pilnvērtīgi mācīties. Šajā nodaļā uzsvars uz mācību procesa organizāciju, ņemot vērā smadzeņu darbības īpatnības.

uzdUzdevums

Uzrakstiet galvenās idejas un secinājumus, kas jums rodas, lasot šo nodaļu un, ko varētu izmantot savā profesionālajā darbībā! Tas palīdzēs jums atcerēties to vēlāk!

uzdUzdevums

Novērtējiet, cik atbilstoša smadzeņu darbībai ir jūsu mācīšanas darbība! Pretī katram apgalvojumam atzīmējiet vienu ciparu no 1 (viszemākais) līdz 5 (visaugstākais), kurš visvairāk atbilst jūsu mācīšanas darbībai. Beigās savienojiet atzīmētos ciparus, lai labāk varētu redzēt diagrammu.

1.

Es adaptēju standartu, lai dotu skolēniem visas iespējas viņu kognitīvajā izaugsmē.

1—2—3—4—5

2.

Es protu izraisīt skolēniem noturīgas, pozitīvas emocijas mācīšanās procesā.

1—2—3—4—5

3.

Es protu palīdzēt skolēniem pielāgot viņu paškonceptu, lai tas būtu veiksmīgs dažādās mācīšanās situācijās.

1—2—3—4—5

4.

Es nodrošinu bagātu un daudzveidīgu mācīšanās vidi.

1—2—3—4—5

5.

Es nepārtraukti meklēju iespēju integrēt atziņas par mācīšanos savā mācību priekšmetā.

1—2—3—4—5

6.

Parasti skolēniem klasē mācīšanās laikā ir iespēja pārrunāt, ko viņi ir iemācījušies.

1—2—3—4—5

7.

Es nelietoju lekciju kā galveno mācību metodi.

1—2—3—4—5

8.

Viens no galvenajiem kritērijiem, ko izmantoju, izvēloties mācību saturu un metodes, ir atbilstība skolēniem.

1—2—3—4—5

9.

Es saprotu satura un darbības dalīšanas fragmentos pozitīvo ietekmi un izmantoju to, veidojot programmu, kā arī ikdienā mācību darbā.

1—2—3—4—5

10.

Es saprotu „jaunuma” efektu un regulāri to izmantoju klasē, lai nodrošinātu mācīšanos.

1—2—3—4—5