3.2. Smadzeņu darbība un mācīšanās (D.Kalniņa)

3.2.7. Uztveres dominante mācībās

Smadzeņu pusložu dominante nosaka arī uztveres dominanti. 29 % cilvēku dominē vizuālā uztvere, 34 % dzirdes uztvere, bet 37 % kinestētiskā uztvere (Smits, 2000).

Internetā var atrast dažādus testus uztveres dominantes noteikšanai, bet skolotājs, novērojot skolēnus, var noteikt viņu uztveres dominanti (3.4. tabula)un līdz ar to veiksmīgāk organizēt mācību procesu, sazinoties vienā un tajā pašā reprezentācija sistēmā ar skolēnu, lai palīdzētu uztvert un apgūt jauno mācību saturu.

3.4. tabula. Uztveres veidi, to noteikšana un izmantošana mācību procesā (pēc Smits, 2000)

Reprezentācijas sistēma, stiprās puses

Fizioloģija

Valoda

Paņēmieni uztveres un mācīšanās veicināšanai

VIZUĀLĀ

· Bez grūtībām iztēlosies vietas un norises.

· “Ieraudzīs” sevi darbojamies dažādos apstākļos.

· Bieži redzēs tēlus, kas asociējas ar vārdiem vai jūtām, un tikai tad apstiprinās, ka ir sapratuši kaut ko jaunu, kad būs to redzējuši savām acīm vai uzrakstītu, vai arī izskaidrotu vizuāli.

· Kad raksta, bieži redz vārdu, kāds tas izskatīsies uzrakstīts.

· Acis kustas uz augšu

· Elpošana krūšu kurvja augšdaļā

· Augsts balss tonis

· Sekla elpošana

· Uztver informāciju, paceļot skatienu uz augšu

· “Redzu, redzu, ko domājat”

· “Izskatās labi”

· “Vai tu vari to iedomāties?”

· “Iztēlojies, ka...”

· “Nu, kā tev tas izskatās?”

· Izmantojiet savu izskatu, savas ķermeņa kustības.

· Izmantojiet vizuālos uzskates līdzekļus virs acu līmeņa.

· Video, krāsaini uzskates materiāli.

· Krāsainas, saistošas mācību grāmatas.

· Atmiņas karšu sastādīšana, kolāžas un uzskatāmi pierakstu līdzekļi.

· Pie sienām izvietoti plakāti ar pamatjēdzieniem.

AUDIĀLĀ

· Audiālā dominante izpaužas iekšējā dialogā un valodā vispār.

· Bieži dzird vārdu, pirms to uzrakstījis.

· Gatavojoties jaunai situācijai, prātā izmēģinās, kas viņiem tiks teikts un ko viņi paši sacīs.

· Līmeniskas acu kustības

· Elpošana vienmērīga

· Skaidra, rezonējoša balss intonācija

· Vienmērīgs muskuļu spriegums

· Uztver informāciju ar pieliektu galvu

· “Es klausos”

· “Izklausās labi”

· “Es tajā saklausu..”

· “Kā tas skan?”

· “Esmu ko tādu jau dzirdējis”

· Darbs pa pāriem, grupu diskusijas, grupā kopīgi veikti pārskati.

· Vieslektori.

· Īsas debates.

· Reps, ritms, skaitāmie pantiņi, dzeja, lasīšana lomās.

· Kasetes, skaņu ierakstu izmantošana.

· Mūzika uzmundrinājumam, relaksācijai, iztēlei, atkārtošanai.

KINĒTISKĀ

· Mīmi, mīmika.

· Žesti vai kustības, kas apgūtas, lai demonstrētu kādu jēdzienu.

· Vingrinājumi atelpas brīžiem.

· Vingrinājumi projektēšanā un konstruēšanā.

· Ekspedīcijas un ekskursijas.

· Fiziskas kustības (piem., Brauna kustību demonstrē skolēni, kas saskrienas cits ar citu ierobežotā telpā; kartes, kas uzzīmētas uz cietas virsmas, palīdz apgūt valstu ģeogrāfiju un tirdzniecības ceļus).

· Acis kustas uz leju

· Dziļa elpa

· Balss elpas apdvesta

· Daudz kustību

· Uztver informāciju, skatoties uz leju

· “Kaut kā nešķiet īsti pareizi”

· “Vai vari to aptvert?”

· “Neesmu ar to saskāries”

· “Iedomājies sevi manā vietā!”

· “Es nostājos pret to”

· Raksturīga stipra saistība ar jūtām – emocijām un taustes sajūtām.

· Rakstot vārdu, pats sajūt sevi to rakstām burtu pa burtam, vai arī vienkārši jūt, ka dara to pareizi.

· Gaidāmie notikumi saistīsies ar spēcīgām emocijām.

· Fiziskas situācijas uztvers līdz ar šo situāciju raisītām emocijām.


Arī skolotājam svarīgi izprast savu uztveres dominanti un padarīt savu valodu multisensoru, lai tā atbilstu visiem skolēniem.

papPapildmateriāli

Uztveres dominantes (learning style) noteicējs un apraksti http://people.usd.edu/~bwjames/tut/learning-style/index.html

Paplašināta uztveres dominantes izpratne un tās noteicējs

http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=questionnaire

uzdUzdevums

  1. Nosakiet savu uztveres dominanti!
  2. Izvēlieties kādu skolēnu un mēģini noteikt viņa uztveres dominanti!
  3. Izanalizējiet savu mācīšanas darbību un tās atbilstību izvēlētā skolēna uztveres dominantei! Ko jūs varētu uzlabot šajā situācijā?