3.2. Smadzeņu darbība un mācīšanās (D.Kalniņa)

3.2.2. Smadzeņu stumbrs, tilts, piramīdas un smadzenītes

Smadzeņu stumbrs, tilts, piramīdas un smadzenītes atbild par:

  • Izdzīvošanu (aizstāvēšanās un bēgšana, kliegšana, kaušanās);
  • Motoro funkciju uzturēšanu (elpošana, līdzsvars un instinktīvie refleksi);
  • Teritorijas sargāšanu (īpašuma, draudzības, personīgās telpas)
  • Pārošanās rituāliem (uzmanības pievēršana, izrādīšanās);
  • Hierarhijām (vajadzība būt par līderi vai būt saistītam ar līderi);
  • Ieradumiem (uzvedības paraugi, kas atkārtojas, ir prognozējami un reti kad konstruktīvi).

Negatīva stresa apstākļos asinis pastiprināti pieplūst šīm smadzeņu daļām, atplūstot no citām, kuru pārziņā ir spēja atkārtot, risināt problēmas, radošums, attapība. Līdz ar to augstākās pakāpes domāšanas spējas izstumj pašsaglabāšanās instinkts, rituālas un monotoni atkārtotas darbības. Skolēnam zūd spēja apzināti vērtēt situāciju, jo viņš koncentrējas uz satraukuma cēloni, glābjoties darbībās, kas iemācītas agrā bērnībā (Smits, 2000).

Tas nozīmē, ka skolēns pretosies jaunai informācijai un inovācijām un ķersies pie rutīnām un rituāliem refleksiem un neko neiemācīsies, jo tas bioloģiski nav iespējams.

uzdUzdevums

Padomājiet par saviem skolēniem un atzīmējiet, kuri no zemāk minētajiem apstākļiem viņos izraisa stresu!

Padomājiet un uzrakstiet, ko jūs varat darīt, lai novērstu stresu, kas traucē mācīties!

Stresa izraisītājs

Kā novērst?

Strīdi ar vecākiem, draugiem, skolotājiem.


Iebiedēšana, bandas, draudi.


Zema pašcieņa, neticība sev, savām spējām.


Nespēja saistīt mācības ar saviem mērķiem un vērtībām.


Pārliecība, ka šis darbs ir pārāk grūts, nespēja uzsākt darbu, ķerties pie mērķu īstenošanas.


Fiziskas vai garīgas grūtības saprast mācību satura izklāstu.


Faktori, kas novērš uzmanību no mācību vides.


Slikta redze un dzirde.


Vājas paškontroles spējas un mācīšanās prasmes.


Cits.....


Cits....