3.2. Smadzeņu darbība un mācīšanās (D.Kalniņa)

Pēdējā desmitgadē pasaulē tiek veikti arvien vairāk pētījumi, lai izprastu smadzeņu darbību. Mācību materiālā 4 turpmākajās nodaļās aprakstītas galvenās nostādnes, skolotāju izvēlei piedāvāti uzdevumi to ieviešanai praksē, kā arī piedāvāti informācijas avoti turpmākai savu profesionālo kompetenču pilnveidei. Lai skolotājs būtu patiesi kompetents šajā jomā, nepietiks ar šī materiāla apguvi, bet nepieciešams nepārtraukti sekot līdzi jaunākajiem pētījumiem un atklājumiem, no kuriem vairāki ir tulkoti arī latviešu valodā (skat. literatūras sarakstu), tomēr pārsvarā meklējami internetā un attiecīgās jomas zinātniskajos žurnālos.

Mācību materiālā aprakstīta smadzeņu uzbūve un darbība, akcentējot, kas un kā būtu jādara mācību procesā, lai mācīšanās notiktu sekmīgi. Ja mācību process tiek organizēts pretēji tam, kā strādā smadzenes, tad kvalitatīva iemācīšanās nav iespējama, tāpēc skolotājam svarīgi izprast mācīšanās fizioloģisko būtību un mācību procesu organizēt atbilstoši tai.

Nodaļā "Smadzeņu uzbūve un mācīšanās fizioloģiskā norise" aprakstīta smadzeņu uzbūve, mācīšanās fizioloģija (sinapšu veidošanās), un katras smadzeņu daļas darbības ietekme uz mācīšanos. Sīkāk aprakstīta smadzeņu pusložu funkcionālā asimetrija, puslodes dominantes izmantošana mācību procesā, kā arī uztveres dominante mācību procesā.

Pielikumi papildina nodaļās par smadzeņu darbību aparakstīto:

8. pielikums Domu kartes – aprakstīta Domu kartes būtība, nozīme un veidošanas principi.

9. pielikums Lasīšanas mehānisms – raksturots skolēna lasīšanas mehānisms, ka jāņem vērā izvēloties vai sagatavojot tekstus lasīšanai.

10. pielikums Lasīšanas tehnika – aprakstīta lasīšanas tehnika, kas ievērojami samazina lasīšanai patērēto laiku un uzlabo iegaumēšanas kvalitāti.

Ieteicams materiāla lasīšanu sākt ar 10. un 8. pielikumu, tajos aprakstītās metodes izmantojot pārējā materiāla lasīšanai. Pirms lasīšanas svarīgi pieņemt kompetences paaugstināšanu kā mērķi, lai nostiprinātu motivāciju lasīt un, veicot piedāvātos uzdevumus, pilnveidotu savu profesionālo kompetenci savā mācību priekšmetā.