Jautājumi

     1. Kāpēc pašlaik pasaules iedzīvotāju skaits pieaug straujāk nekā jebkad agrāk?
     2. Kāpēc auglības un iedzīvotāju skaita pieauguma tempi atšķiras dažādās valstīs?
     3. Kāpēc demogrāfiskās pārmaiņas Eiropas pārejas ekonomikas valstīs atšķiras no pārmainām lielākajā daļā attīstības valstu?