Pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums

     Runājot par attīstību, kā viens no galvenajiem faktoriem būtu jāmin iedzīvotāju skaita dinamika. Pēdējo 50 gadu laikā pasaule piedzīvoja bezprecedenta iedzīvotāju skaita pieaugumu (Attēls 11-1). Vai jūs zināt, kāpēc?

11-1

Attēls 11-1  Pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums, 1750-2050 g.