Uzdevumi tēmai "Sociālās attiecības dažādās kultūrvidēs. Jauniešu subkultūra"

Uzrakstīt eseju par tēmu "Es un subkultūra" vai "Es kā citas valsts iedzīvotājs"