Eseja par līderību

Lūdzu izvēlieties vienu no divām tēmām un uzrakstiet eseju:

„Līderisms : talants vai apgūta pieredze” ;

„Līdera uzvedība un mijiedarbība ar grupu”.