Mājas darbs. Eseja par pašefektivitāti.

Mājas darbs – eseja.
Mana pašefektivitāte kādā jomā un to ietekmējošie faktori.

1. Izvēlieties kādu savas darbības jomu, piemēram, sports, gleznošana, matemātika u.t.
2. Novērtējiet, kāda ir jūsu pašefektivitāte šajā jomā.
3. Analizējiet, kādi faktori ir ietekmējuši to, ka pašefektivitāte ir tik augsta vai zema kā paši vērtējat.
4. Uzrakstiet, kādus soļus jūs varētu spert, ja vēlētos paaugstināt savu pašefektivitāti šajā jomā.