1. uzdevums

Lūdzu pastāstiet par pašreizējo e-izglītības tehnoloģiju izmantošanas pieredzi.