PedaT060 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu (angļu valoda kā svešvaloda) pedagogu kompetences paaugstināšana (64 stundas): Visi dalībnieki

Filtri

Tēma 3

Tēma 4