Ceļvedis stereometrijas sākumam 11.klasei

 

 

Matemātikas paraugprogrammā temats saukts kā „Paralelitāte un perpendikularitāte telpā”.

Galvenā doma ir tāda, ka skolēnam jāsaprot, ka mūsu dzīve notiek trīsdimensiju telpā, kur praktiskos uzdevumus risina, galvenokārt, ar planimetrijas zināšanām. Pārmērīga kavēšanās pie stereometrijas kursa aksiomātiska izklāsta nav lietderīga ( līdzīgi kā daudz laika nevajag veltīt pamatskolā tikai ģeometriskiem pārveidojumiem, 10.klasē – spriedumiem un slēdzieniem), labāk jaunos stereometrijas jēdzienus apgūt, aplūkojot konkrētus ģeometriskos ķermeņus apkārtējā vidē un modeļos.

 

  1. Materiāls „PLAKNE un TAISNES” dod īsu pārskatu par galvenajiem jēdzieniem stereometrijā. Lietderīga atziņa : „ Par teorēmu patiesumu var pārliecināties arī praktiski, uztverot papīra lapu par plakni un locījuma līnijas par taisnēm.”

 

2.Materiāls” Tikai tas, kurš visu zina, var lidot droši!” un prezentācija „Lidmašīnas” rosina paskatīties uz apkārtējo vidi un matemātiku savstarpējā saistībā.

 

 

3.Materiāls” Stereometrijas pamatjēdzieni” apkopo svarīgākos jaunos jēdzienus  attēlos, skarot arī regulāro daudzskaldņu un projekcijas jēdzienus.

 

4. Materiāls ”Prezentācija” un „Prezentācijas kopa” dinamiski atklāj stereometrijas pamatjēdzienus praktiskos attēlos ar atkārtojumu par ģeometriskajiem ķermeņiem.

               

5. Materiāls ”Uzziņa” tabulas veidā apkopo svarīgāko tematā, parādot arī saistību ar turpmāk aplūkojamiem ģeometriskajiem ķermeņiem.

        Divplakņu kakts

Par divplakņu kaktu sauc figūru, kuru veido divas pusplaknes ar kopīgu robežu, ja abas pusplaknes neatrodas vienā plaknē.

A un B ir pusplaknes, kuras neatrodas vienā plaknē.

 

6. Materiāls ”Gaismas pils” domāts kā attēls (aktuāls) virzienu saskatīšanai telpā un ierosmei skolēniem veidot pašiem savas prezentācijas.