Wednesday, 19 June 2024, 1:42 AM
Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PsihT000 : Psiholoģijas skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide (PsihT000)
Glossary: Grupas un to veidi. Vārdnīca
S

Sekundārā grupa

Sekundārā grupa – cilvēkam ir tā, kurā ir retāk sastapti cilvēki, ar kuriem ir atsevišķas kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas, attiecības ir vairāk oficiālas un racionālas, dažreiz pat formālas, un ir epizodiska rakstura mijiedarbība.