Monday, 15 July 2024, 6:37 AM
Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PsihT000 : Psiholoģijas skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide (PsihT000)
Glossary: Grupas un to veidi. Vārdnīca
R

Referentā grupa

Referentā grupa ir grupa, ar kuru cilvēks sevi identificē, kas ir cilvēkam sevišķi nozīmīga, ar kuru cilvēks jūtas emocionāli saistīts, kas ietekmē viņa uzskatus, vērtības un mērķus.