Friday, 23 February 2024, 6:58 PM
Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PsihT000 : Psiholoģijas skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide (PsihT000)
Glossary: Grupas un to veidi. Vārdnīca
P

Primārā grupa

Primārā grupa - cilvēkam ir tā, kurā viņš atrodas ciešākās attiecībās, kurā ir kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas, – piemēram, ģimene, draugi, mācību biedri vai darba kolēģi.