Wednesday, 19 June 2024, 1:53 AM
Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PsihT000 : Psiholoģijas skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide (PsihT000)
Glossary: Grupas un to veidi. Vārdnīca
N

Neformālā grupa

Neformālā grupa - rodas un pastāv spontāni, it kā pati no sevis,cilvēki iesaistās brīvprātīgi uz kopīgu interešu, simpātiju un pieķeršanās pamata. Ja tas viss zūd, piemēram, grupas locekļi viļas viens otrā, tad grupa izjūk.