Monday, 8 August 2022, 12:07 AM
Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PsihT000 : Psiholoģijas skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide (PsihT000)
Glossary: Grupas un to veidi. Vārdnīca
L

Lielā grupa

Lielā grupa ir cilvēku kopība, kuras locekļus apvieno kopīgi eksistences un darbības apstākļi, kopīgas psiholoģiskas iezīmes un uzvedības tendences.